Tydzień Powitalny dla Studentów Erasmusa

Tydzień Powitalny dla Studentów Erasmusa

W ostatnim tygodniu września witamy studentów, którzy przyjechali do naszej uczelni w ramach programu Erasmus+. W semestrze zimowym KPSW gości 14 studentów z uczelni w Turcji i z Ukrainy. Będą oni studiować na kierunkach: fizjoterapia, wychowanie fizyczne, pielęgniarstwo, ETI, filologia angielska i dziennikarstwo. Poszukujemy wciąż mentorów dla studentów, to jest osób, które chcą szkolić swój język angielski pokazując gościom naszą kulturę, pójść z nimi na wycieczkę, do kina - każda inicjatywa jest mile widziana. Nie trzeba mówić po angielsku dobrze, przyjezdni sami nie są raczej specjalistami w tym zakresie:) Wystarczy zgłosić się do koordynatora programu Erasmus+: kamila.biniek@kpswjg.pl. Na zakończenie studiów każdy mentor otrzyma list polecający od Rektora podkreślający kompetencje i zaangażowanie społeczne studenta.

Podczas Tygodnia Powitalnego (Welcome Week) zorganizowano m.in. warsztaty z przyjeżdżającym wykładowcą z Cukurova University w Turcji: panią dr Meral Atici. Dr Atici jest specjalistą w zakresie poradnictwa psychologicznego. Studenci z zagranicy i z Polski uczyli się m.in. praktycznych metod przeprowadzania wywiadów, zadawania pytań i słuchania, wyrażania uczuć i radzenia sobie z nimi: umiejętności, które mogą wykorzystać w codziennym życiu, żeby wspierać się wzajemnie podczas trudnej często rozłąki z domem. 

Po ścieżce dendrologicznej uczelni oprowadził gości dr Józef Zaprucki, a podstaw języka uczyli się u pani Natalii Niemotko, pracownika Biura Karier. Plan Tygodnia Powitalnego  obejmuje również wycieczkę do Karpacza oraz wizytę w Urzędzie Miasta Jelenia Góra. Zapraszamy do zobaczenia fotorelacji.

Pełen program Tygodnia w języku angielskim dostępny jest tutaj.

Autor: Kamila Biniek