Indywidualne drzwi otwarte

Indywidualne drzwi otwarte

Zapraszamy do wzięcia udziału w różnych formach dodatkowych zajęć dydaktycznych, jakie przygotowaliśmy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2016/2017
w ramach „Indywidualnych drzwi otwartych w KPSW”. Ich celem jest, przede wszystkim, stworzenie uczniom możliwości zapoznania się z ofertą programową kształcenia, a także wykreowanie  niestandardowej okazji do wykazania się nabytą dotąd wiedzą i umiejętnościami, przy jednoczesnym poznaniu wcześniej nieznanych zagadnień z różnych dziedzin.

Jest to także niezaprzeczalna szansa wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy między nauczycielami Szkół a nauczycielami akademickimi Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Propozycje tematów wykładów i warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przygotowane przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych:

Znaczenie refleksji filozoficznej w świecie współczesnym.

Sokrates - filozof, nauczyciel i wychowawca.

Język narzędziem dehumanizacji. Etyka słowa.

Naruszaniu zasady złożoności i wielowymiarowości człowieka w reklamach kosmetyków. Etyka słowa.

Nieetyczne strategie językowe na przykładzie reklamy.

Media i terroryzm.

Warsztaty pracy rzecznika prasowego.

Zasady redagowania czasopism tradycyjnych i elektronicznych.

Skuteczna komunikacja.

Wystąpienia publiczne i autoprezentacja z elementami storytellingu.

Podstawy public relations.

Wykorzystanie metody Kaizen w zarządzaniu.

Istota przedsiębiorczości.

Wykorzystanie nowych technologii w kształceniu.

Karkonosze znane i nieznane. Wydobycie rudy uranowej i eksport do byłego ZSRR.

Zapożyczenia niemieckie w polszczyźnie.

Zwyczaje: Karnawał, Oktoberfest.

Gry i zabawy językowe.

Dialekty i odmiany języka angielskiego.

Zastosowanie angielskich idiomów w życiu codziennym.

Jak powstały sandwich, hoover and granola?

Dlaczego warto studiować języki obce?

Woda a mit Zachodu w kulturze amerykańskiej – geografia.

Upadek Muru Berlińskiego. Zjednoczenie Niemiec – historia.

Świadomość przynależności do regionu w czasach globalizacji.  

W roku Sienkiewicza.

„My z niego wszyscy” – Zygmunt Krasiński o Adamie Mickiewiczu.

Przestępczość nieletnich – przyczyny i następstwa zjawiska.

Cele życiowe i motywacje młodzieży w kontekście rozwoju osobowego.

Prostytucja nieletnich – badania i profilaktyka.

Terminy, oraz miejsce przeprowadzenia zajęć, można ustalić z Panią Prodziekan WNHiS mgr. Magdaleną Baczyńską: telefon do dziekanatu 75 645 33 03, email: dziekanatwnhis@kpswjg.pl, lub zgłosić w biurze promocji KPSW: tel. 75 645 33 12, email: promocja@kpswjg.pl

Tematy zajęć praktycznych (warsztatów, laboratoriów i ćwiczeń) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przygotowane przez Wydział Przyrodniczo-Techniczny:

Gra biznesowa

Przykład modelowania i symulacji zagadnienia logistycznego w Vensim PL

Jak szybko zapakować plecak, czyli czy warto być zachłannym?(wykład + warsztaty praktyczne)

Dzielić i zwyciężać, czyli jak szybko pokroić szczypiorek i nie tylko… (wykład + warsztaty praktyczne)

Programowanie w języku JavaScript (wykład + warsztaty praktyczne)

Programowanie w języku PHP (wykład + warsztaty praktyczne)

Jak szyfrowanie i hasłą chronią nasze dane w komputerze? (warsztaty praktyczne)

Obserwacja podstawowych własności mechanicznych materiałów inżynierskich - próby rozciągania, twardość i udarność materiałów, struktura wewnętrzna materiałów (wstęp teoretyczny + ćwiczenia praktyczne)

UWAGA!! Zajęcia z tego zakresu są przeprowadzane tylko i wyłącznie na terenie kampusu KPSW, w dedykowanych pracowniach laboratoryjnych. Terminy zajęć, można ustalić z Panią
dr Beatą Laszkiewicz, zgłaszając drogą elektroniczną: nazwę szkoły, liczbę uczestników wraz
ze wskazaniem interesujących Państwa zajęć, na adres: beata.laszkiewicz@kpswjg.pl,
w dziekanacie WPT: tel. 75 645 33 32, email: dziekanatwpt@kpswjg.pl, lub zgłosić w biurze promocji KPSW: tel. 75 645 33 12, email: promocja@kpswjg.pl

Tematy zajęć teoretycznych (wykłady, prelekcje i dyskusje) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przygotowane przez Wydział Przyrodniczo-Techniczny:

Co warto wiedzieć o współczesnym marketingu?

Dlaczego twój komputer zepsuje się zaraz po upływie gwarancji?

Co informatyka ma wspólnego z przyrodą?

Jak sprytnie znaleźć lidera w zbiorze?

Dzielić i zwyciężać, czyli jak szybko pokroić szczypiorek i nie tylko…

Jak dobrze zapakować plecak, czyli czy warto być zachłannym?

Analityczne bazy danych.

Rozproszone bazy danych.

Sposoby wykorzystania cyfrowych  zasobów bibliotek w badaniu historii, na przykładzie Jeleniej Góry.

Bezinwazyjne metody badania historii Jeleniej Góry z wykorzystaniem materiałów ikonograficznych, kartograficznych, archiwalnych zasobów i współczesnych technik obrazowania sytuacji topograficznej.

Terminy oraz miejsce przeprowadzenia zajęć, można ustalić z Panią dr Beatą Laszkiewicz, zgłaszając drogą elektroniczną: nazwę szkoły, liczbę uczestników wraz ze wskazaniem interesujących Państwa tematów, na adres: beata.laszkiewicz@kpswjg.pl, w dziekanacie WPT: tel. 75 645 33 32, email: dziekanatwpt@kpswjg.pl, lub zgłosić w biurze promocji KPSW:
tel. 75 645 33 12, email: promocja@kpswjg.pl

Liczymy na Państwa zainteresowanie i na wspólną owocną współpracę!