Komunikaty

 

 

 

 

Słuchacze chętni do kontynuowania uczestnictwa w zajęciach KUTW

powinni dokonać zapisu na kolejny rok akademicki do końca lipca.

Po tym terminie nie przyjmowani będą w miarę wolnych miejsc.