Konferencja "Postępowanie z raną przewlekłą" - eksperci

Dr hab. n. med. Marek Kucharzewski jest specjalistą z zakresu chirurgii ogólnej. Do 2012 roku pracował jako adiunkt w Katedrze i Oddziale Chirurgii Ogólnej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 1 maja 2012 r. jest kierownikiem Katedry i Zakładu Anatomii Opisowej i Topograficznej w Zabrzu Rokitnicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jego aktywność naukowa obejmuje m. in. leczenie ran przewlekłych (owrzodzeń goleni i odleżyn), zastosowanie metod fizycznych (stałych pól elektrycznych, zmiennych pól magnetycznych i światła niskoenergetycznego) i nowoczesnych opatrunków na proces gojenia ran oraz diagnostyka i leczenie obrzęków limfatycznych.

Jest badaczem o uznanym dorobku naukowym obejmującym łącznie 208 pozycji, w tym współautorstwo 87 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, 9 rozdziałów książkowych, 110 referatów na zjazdach krajowych i zagranicznych, a także współredakcję 2 monografii.

Jest członkiem licznych zagranicznych i krajowych towarzystw naukowych, członkiem Rad Naukowych trzech czasopism krajowych oraz zastępcą Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego Leczenie Ran.

Przez wiele lat zasiadał w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, obecnie pełni funkcję vice Prezesa Towarzystwa. Jest ponadto promotorem 5 przewodów doktorskich oraz 38 prac licencjackich z zakresu fizjoterapii i pielęgniarstwa oraz 10 prac magisterskich z zakresu pielęgniarstwa.

Afiliacja:
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze

Elżbieta Halina Szkiler – pielęgniarka, absolwentka Liceum Medycznego w Sztumie. W 2013 roku ukończyła studia pomostowe, a w 2014 roku w indywidualnym toku nauczania uzyskała tytuł magistra. W latach 1977–1999 pracowała w szpitalu, a następnie w poradni dziecięcej, później w Stowarzyszeniu Lazarus. Od 2000 roku zajmuje się leczeniem ran przewlekłych w warunkach domowych. Trzy lata później rozpoczęła świadczenie usług pielęgniarskich. Przez 7 lat wspólniczka Grupowej Praktyki Pielęgniarskiej „Homini” w Elblągu. Swoją działalność prowadzi w ramach kontraktu z NFZ w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej. Ukończyła liczne kursy, w tym: pielęgniarstwa rodzinnego, podstaw opieki paliatywnej, podstaw rehabilitacji chorych, leczenia ran oraz specjalizację Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej. Wiceprezes Stowarzyszenia Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w Braniewie. Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.