36 konferencja IHSRC 2017

36 konferencja IHSRC 2017

36. konferencja Human Science Research – konferencja naukowa poświęcona badaniom nad człowiekiem. Zatytułowana w tym roku: „Między koniecznością a wyborem. Egzystencjalne dylematy w świecie życia człowieka.” To naukowe wydarzenie zostało zorganizowane przez KPSW wg pomysłu prof. Zdzisława Wąsika z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dra Józefa Zapruckiego z KPSW. Obydwaj naukowcy są również członkami Międzynarodowego Instytutu Komunikologii w Waszyngtonie i Amerykańskiego Towarzystwa Semiotycznego.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje przede wszystkim wyzwania, które stawia człowiekowi współczesna cywilizacja. W rozważaniach naukowych podczas poszczególnych sesji konferencyjnych dominują trzy podejścia teoretyczne: fenomenologia, hermeneutyka i semiotyka. Naukowcy i praktycy z całego świata, profesorowie renomowanych uniwersytetów czy pracownicy różnych instytucji życia społecznego wymieniają się tutaj poglądami, doświadczeniami, lansują nowe idee, starając się jednocześnie, aby wypracować i ustalić kierunki i wytyczne postępowania w sytuacjach kryzysowych, których w dzisiejszym świecie nie brakuje.

Zobacz program konferencji >>>

Informacje szczegółowe na temat konferecji >>>

 

DSC_0643
DSC_0655
DSC_0656
DSC_0663
DSC_0666