Aplikacja mobilna KPSW

Aplikacja mobilna KPSW

Robert Czaja, tegoroczny absolwent Edukacji Techniczno - Informatycznej na KPSW w ramach swojej pracy dyplomowej stworzył uczelnianą aplikację mobilną. Teraz będą mogli z niej korzystać nasi studenci.

27 czerwca Robert Czaja zdał egzamin dyplomowy i obronił pracę inżynierską na temat „Informacyjna aplikacja mobilna na platformę Android o Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej”. Praca dyplomowa została oceniona na ocenę bardzo dobrą.

Najważniejsza jednak jest praktyczna część tej pracy, napisanej pod kierunkiem dr inż. Jerzego Januszewicza, czyli aplikacja mobilna na platformę Android.

Jej twórcy zależało przede wszystkim na ułatwieniu studentom i kandydatom korzystania z przydatnych informacji z życia uczelni. Aplikacja będzie przydatna dla wszystkich, którzy korzystają z urządzeń mobilnych (smartfonów i tabletów).

Aplikacja została już przetestowana przez betatesterów i działa poprawnie na urządzeniach  pracujących w systemie Android. Aplikacja nazywa się appKPSW i jest dostępna do instalacji w serwisie Google Play

pobierz aplikację >>>

Aplikacja nie wymaga specjalnych uprawnień do instalacji. W momencie uruchomienia pobiera aktualne informacje z serwera, dlatego dla pełnej funkcjonalności konieczny jest kontakt z siecią Internet. W przypadku braku połączenia aplikacja korzysta z dotychczas pobranych danych.