Atrakcyjne staże dla najlepszych studentów! Niewiele czasu na zgłoszenie.

Atrakcyjne staże dla najlepszych studentów! Niewiele czasu na zgłoszenie.

Zagraniczne staże dla najlepszych studentów po III roku studiów kierunku fizjoterapia i ETI


W związku z realizacją projektu „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu zwiększenia umiejętności zawodowych naszych studentów, w 2015 roku zorganizowane będą miesięczne płatne staże wakacyjne dla 4 najlepszych studentówfizjoterapii i 2 najlepszych studentów ETI po III roku studiów.

Student odbywający staż w ramach projektu otrzyma miesięczne stypendium w wysokości 4 000 zł.

Termin składania wniosków - 15 marca!

Krajowe staże dla studentów po II i III roku studiów kierunku fizjoterapia i edukacja techniczno-informatyczna

W związku z realizacją projektu „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu zwiększenia umiejętności zawodowych naszych studentów, w 2015 roku zorganizowana będzie II edycja miesięcznych płatnych staży wakacyjnych dla 40 studentów po II i III roku studiów. Student odbywający staż w ramach projektu otrzyma miesięczne stypendium w wysokości 1 500 zł.

Staż jest doskonałą okazją do zdobycia doświadczeń zawodowych, poznania fachowców i sprawdzenia swoich umiejętności. Pozwala  nawiązać kontakty z potencjalnymi pracodawcami, zwiększa szanse na znalezienie pracy.

UWAGA!

Studenci będą mieli możliwość zaproponowania placówki w kraju, zgodnie z kierunkiem studiów, w której chcieliby odbyć staż.

Termin składania wniosków - 15 marca!

Bliższych informacji udziela Biuro Karier:
Budynek nr 12, pokój 3
tel. 75 64 53 378    
e-mail: biurokarier@kpswjg.pl