„RADAR” na kampusie KPSW

„RADAR” na kampusie KPSW

W sobotę 14 maja 2016 roku członkowie Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „RADAR” obchodzili swoje święto. Data ta związana jest z powstaniem Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, która została utworzona  14 maja 1952 roku. Siedzibą Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej początkowo była miejscowość Beniaminowo koło Warszawy.  W 1955 roku szkoła ta została przeniesiona do Jeleniej Góry na teren obecnego kampusu KPSW oraz do kompleksu koszarowego po drugiej stronie torów kolejowych od strony Jeżowa Sudeckiego. Na jej bazie w 1969 roku powstała Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna. Po zakończeniu kształcenia oficerów–inżynierów radiolokacji w 1997 roku, funkcjonowało jeszcze do 31.12.2004 roku Centrum Szkolenia Radioelektronicznego. Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „RADAR” dziedziczy tradycje jeleniogórskich wojskowych szkół radiotechnicznych. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa jako sukcesor majątku byłej Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, podtrzymuje jej dorobek i tradycje.  Stowarzyszenie „RADAR” współpracuje z KPSW i ma siedzibę na terenie Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej.  

  W święcie tym uczestniczyli: poseł na Sejm RP Zofia Czernow, przewodniczący Rady Miasta Jeleniej Góry Leszek Wrotniewski, zastępca prezydenta miasta Jelenia Góra Jerzy Łużniak, starosta powiatu Jeleniogórskiego Anna Konieczyńska,  prorektor KPSW dr inż. Tadeusz Lewandowski, były komendant Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej gen. bryg. dr inż. Bronisław Peikert, przedstawiciele różnych organizacji, mieszkańcy miasta, pracownicy KPSW i członkowie Stowarzyszenia „RADAR”. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00 przed bramą „Pod Jeleniami” złożeniem kwiatów przed tablicą pamiątkową pierwszego komendanta Oficerskiej  Szkoły Radiotechnicznej i Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej płka prof. dr hab. inż. Wacława Kazimierskiego. O  godzinie 12.00 złożono kwiaty przy kamieniu pamiątkowym „Dąb Pamięci” żołnierzy Wojska Polskiego Garnizonu Jelenia Góra. Dąb ten już rośnie 6 lat przy budynku Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.Po części oficjalnej na strzelnicy za budynkiem dydaktycznym nr 3 odbyły się zawody strzeleckie.

P1390849
P1390862
P1400031
P1400041
P1400065