Cyganie czy Romowie - relacja

"Cyganie czy Romowie" - relacja

 W poniedziałek 15 stycznia  2018 roku Wszechnica Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze zorganizowała wykład "Cyganie czy Romowie". Wykład przeprowadził  dr Mirosław Zdulski, który od 10 lat zajmuje się historią i kulturą Romów.

Słuchacze zostali wprowadzeni w historię społeczności romskiej oraz kwestie związane z ich kulturą i obyczajowością. Prelekcji towarzyszył również pokaz zdjęć taboru cygańskiego oraz ludzi nim podróżujących. Podane zostały również dane statystyczne z których słuchacze dowiedzieli się, iż całkowita liczebność społeczności romskiej w Europie wynosi od 8 do 12 milionów ludzi w tym w samej UE od 3 do 8 mln. W podsumowaniu wykładu zawarte zostały spostrzeżenia dotyczące zagrożeń
wynikających z braku chęci asymilacji się środowiska Romów ze środowiskiem w jakim zamieszkują.

W czasie wykładu obecni byli m. in. dziekan WP-T dr Wioletta Palczewska, prodziekan dr Monika Sobolak, pracownicy KPSW oraz studenci. 

Zapraszamy do obejrzenia videorelacji.