Dietetyka - od października rusza nowy kierunek, zapisz się już dziś!

Dietetyka - od października rusza nowy kierunek, zapisz się już dziś!

Niezwykle miło jest nam poinformować, iż uzyskaliśmy zgodę na utworzenie i prowadzenie wyższych studiów pierwszego stopnia na kierunku:

"Dietetyka" - profil ogólnoakademicki.

Studia trwają sześć semestrów, kończą się obroną pracy licencjackiej i są całkowicie bezpłatne!

Powołanie kierunku "Dietetyka" w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze podyktowane jest zapotrzebowaniem, zarówno w Euroregionie Nysa, jak i na Dolnym Śląsku, na pracowników posiadających wyższe wykształcenie w tym zakresie.

Uzdrowiskowy charakter Kotliny Jeleniogórskiej, mnogość pensjonatów, uzdrowisk oraz hoteli rodzi zapotrzebowanie wśród turystów i kuracjuszy na tego typu usługi. Stwarza to bardzo dobre warunki do pracy kadry dietetyków, która swoją fachowością przyczyni się do rozwoju regionu i jego promocji.

KPSW to uczelnia z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu studiów medycznych i przyrodniczych.

Dietetyka - ogólnym celem kształcenia w zakresie dietetyki jest przygotowanie kompetentnych pracowników biorących współodpowiedzialność za prawidłowe i dietetyczne żywienie osób zdrowych i chorych oraz zdrowie człowieka na różnych etapach jego rozwoju.

Absolwent jest profesjonalnie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu dietetyka. Po studiach ma możliwość podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, placówkach sportowych, hotelach, uzdrowiskach. 

Niektóre przedmioty prowadzone podczas studiów: anatomia, biochemia żywności, genetyka, mikrobiologia żywności, fizjologia człowieka, żywienie człowieka, farmakologia, promocja zdrowia, edukacja żywieniowa, technologia żywności, analiza i ocena jakości żywności, higiena i bezpieczeństwo żywności.

Podczas studiów student odbywa obowiązkową praktykę (w sumie 16 tygodni, 640 godzin) w następujących placówkach:

- praktyka wstępna: w kuchni ogólnej i dziale żywienia

- praktyka w domu opieki społecznej

- praktyka w poradni lub oddziale chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych oraz oddziale chorób wewnętrznych

- praktyka z zakresu technologii potraw

- praktyka z zakresu żywienia dzieci (w oddziale szpitalnym, kuchni ogólnej i niemowlęcej, żłobku, poradni dietetycznej, magazynie żywności)

- praktyka w szpitalu dla dorosłych (w oddziale szpitalnych, kuchni ogólnej, dziale żywienia)

 

Zapisy: Wydział Przyrodniczo-Techniczny

tel. (075) 645 33 32