Dodatkowa rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe!

Dodatkowa rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe!

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację studentów, na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn.”Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego.

W ramach Projektu studenci KPSW w Jeleniej Górze będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych w okresie: od grudnia 2016 do czerwca 2018r.

W dodatkowej rekrutacji mogą wziąć udział studenci III roku studiów na kierunkach:

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

- Filologia ze specjalnością filologia germańska

- Pedagogika

- Dietetyka

Wniosek o udział w projekcie (załącznik 2) podpisany przez studenta, należy złożyć w
Dziale Nauczania, (budynek nr 12, pok. 202)

Wniosek należy dostarczyć w terminie do20.10.2017r. do godz. 15.00

Załączniki:

Załącznik 1-Regulamin rekrutacji praktykantów KPSW

Załącznik 2- Wniosek studenta o udział w projekcie