Dofinansowanie z EFS - Pielęgniarstwo pomostowe

Dofinansowanie z EFS - Pielęgniarstwo pomostowe

Informujemy, ze nasza Uczelnia otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na studia pomostowe kierunek pielęgniarstwo, na rok akademicki 2013/2014.

Rekrutacja trwać będzie do 30 września 2013 r.Przyjmujemy podania od osób, które ukończyły liceum medyczne (ścieżka kształcenia A,B) lub dwuletnią medyczną szkołą zawodową (ścieżka kształcenia C).