Dwa wymazy i do bazy

Dwa wymazy i do bazy

Projekt „DWA WYMAZY & DO BAZY” to wielkie przedsięwzięcie zorganizowane przy współpracy i ogromnym wsparciu Studenckich Ambasadorów Fundacji DKMS Polska. Dotychczasowe, bezinteresowne zaangażowanie studentów w trzy edycje projektu zaowocowało zarejestrowaniem się ponad 37 000 chętnych gotowych oddać cząstkę siebie.


Rejestracja potencjalnych dawców:

Data: od 26.11.2014 do 27.11.2014
Godziny: od 11:00 do 18:00

- Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Miejsce: Budynek 3, sala 212
Adres: ul. Lwówecka 18, Jelenia Góra

Zarejestrować się będzie mógł każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Rejestracja zajmuje tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej, z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL. Oczywiście miejsca rejestracji są otwarte dla studentów jak i osób spoza uczelni. Aby sprawdzić gdzie najbliżej będzie znajdował się punkt, wystarczy wejść w kalendarz dni dawcy na stronie www.dkms.pl.