Działalność Koła Naukowego Fizjoterapii Physis

Działalność Koła Naukowego Fizjoterapii "Physis"

W ramach działalności Koła Naukowego Fizjoterapii "Physis", którego opiekunem naukowym jest dr Iwona Demczyszak na kierunku Fizjoterapia, studenci 2 roku Fizjoterapii brali czynny udział w następujących konferencjach w roku akademickim 2014/2015, na których prezentowali prace przygotowane w ramach koła naukowego  w sesjach ustnych i plakatowych.

Studentka Justyna Piotrowska brała udział w VIII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Majówka Młodej Fizjoterapii", która odbyła się  w dniach 22-23 maja 2015 we Wrocławiu. W ramach sesji plakatowej zaprezentowała pracę pt. "Wpływ masażu klasycznego na poziom odczuwania bólu u młodzieży studiującej".

Studentka Katarzyna Szczepańska brała udział w konferencji pt "Człowiek-zdrowie-jakość życia" w dniu 29 maja 2015 w Legnicy, na którą  zgłoszono pracę  pt. "Wpływ fizjoterapii na stan psychiczny  pacjentów z porażeniem nerwu twarzowego".

Studenci Janczak Monika i Bartosz Rosiak brali czynny udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Naukowców  pt "Kultura fizyczna w dobie XXI wieku" w Rzeszowie w dniach 23-24 kwiecień 2015, na której zaprezentowali w sesji ustnej i plakatowej prace pt. "Rodzaje i okoliczności występowania urazów u zawodników trenujących piłkę nożną" oraz "Analiza występowania urazów sportowych u zawodników wybranych gier zespołowych".

 

majówka 2015 fotka - Kopi a