Dzień rektorski 31.10.2013

Dzień rektorski 31.10.2013

 W związku z dniem Wszystkich Świętych wprowadzam dzień 31 pażdziernika 2013 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

z up. Rektora

prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki

Prorektor

 

Zarządzenie Rektora KPSW nr 94/2013