ETI - wykład otwarty z problematyki bezpieczeństwa informatycznego

ETI - wykład otwarty z problematyki bezpieczeństwa informatycznego

23 maja odbył się trzeci z cyklu wykładów otwartych pt. Informatyka bez tajemnic, przygotowany przez Zakład Edukacji Techniczno-Informatycznej KPSW. Tym razem dr inż. Tadeusz Lewandowski, Prorektor KPSW, przybliżał wybrane problemy bezpieczeństwa informatycznego. Wśród słuchaczy byli zarówno studenci naszej Uczelni, jak i uczniowie szkół średnich, w tym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze.

Dr Lewandowski zwrócił uwagę na naszą ogromną otwartość w sieci, kolekcjonowanie znajomości oraz zostawianie po sobie wielu śladów w sieci, przez co przestajemy być anonimowi. Wyjaśnił również różnicę między bezpieczeństwem i ochroną informacji. Okazuje się, że chroniony system informatyczny wcale nie musi być bezpieczny. Nie ma jednego i uniwersalnego środka ochrony, konieczne jest stosowanie różnych metod.

Uczestnicy wykładu zapoznali się także z zagrożeniami systemów informatycznych i podstawowymi środkami ochrony danych. Dużo emocji wzbudziła prezentacja programów do szyfrowania informacji oraz łamania prostych haseł. Dzięki temu wszyscy przekonali się, żeby swoje informacje chronić odpowiednio dobranymi hasłami,  a przykłady ich tworzenia zostały przedstawione. Dobre hasło to łatwe hasło do zapamiętania przez właściciela, a trudne do złamania przez intruza.

Po zakończeniu wykładu wszyscy mieli możliwość wzięcia udziału w mini-konkursie przygotowanym przez dr Beatę Laszkiewicz i Prorektora, który dotyczył tematyki poruszanej na wykładzie.

poniżej relacja wideo z wykładu.