Forum Dobrych Praktyk w KPSW

Forum Dobrych Praktyk w KPSW

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza dolnośląskie organizacje pozarządowe na Forum dotyczące:

 • ram prawnych oraz przygotowania sprawozdania z wykonania realizacji zadania publicznego,
 • roli wolontariatu w realizacji zadania publicznego.

Termin: 6 listopada 2012 r. godz. 9:00–14:45.

Miejsce: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18 (budynek Rektoratu).

Program Forum:

 • godz. 9:00–9:15 – p. Agnieszka Kowol-Stachowiak Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD
  Przywitanie uczestników oraz podsumowanie wniosków wypływających z warsztatów prowadzonych z NGO w I poł. br.,
 • godz. 9:15–12:00 – p. Artur Gluziński Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Ramy prawne oraz przygotowanie sprawozdania z wykonania realizacji zadania publicznego,
 • godz. 12:00–12:30 przerwa kawowa,
 • godz. 12:30–14:45 – p. Artur Gluziński Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Rola wolontariatu w realizacji zadania publicznego.