Godziny rektorskie

Godziny rektorskie

Na wniosek Samorządu Studenckiego w dniu 24 marca 2016 roku wprowadza się godziny rektorskie od godz. 16.00 wolne od zajęć dydaktycznych.