Godziny rektorskie

Godziny rektorskie

W celu umożliwienia uczestnictwa w Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013, pracownikom i studentom wprowadzone zostają godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych, 12 października 2012 roku od godziny 700 do 1430.

Zarządzenie Rektora