Godziny Rektorskie 20 maja 2016

Godziny Rektorskie 20 maja 2016

Zarządzenie nr 35/2016

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia dnia rektorskiego

Na podstawie: art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012, poz. 572), §3 ust. 4 Regulaminu Studiów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

§ 1

Na wniosek Samorządu Studenckiego 20 maja 2016 roku ogłasza się dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarzadzenie Rektora_35_2016_dzien_rektorski Zarzadzenie Rektora_35_2016_dzien_rektorski» [ 255.87 kB ]