Historia lnem pisana

Historia lnem pisana

Zapraszam na kolejne spotkanie z historią Jeleniej Góry.
Miejsce spotkania - Książnica Karkonoska, 16 września 2014 r., godz. 16.00
Temat wykładu i prezentacji multimedialnej - Historia Jeleniej Góry lnem pisana.
Cel wykładu - przedstawienie niezwykle fascynującego okresu z historii Jeleniej Góry, kiedy to za sprawą wyprodukowanych w Jeleniej Górze delikatnych tkanin lniarskich miasto było znane w całej
Europie i na świecie. Stało się to za sprawą jeleniogórskich kupców, którzy w zasadniczy sposób przyczynili się do otwarcia rynków zbytu produkowanych w Jeleniej Górze i okolicznych wioskach delikatnych płócien lniarskich, a uzyskane dochody stały się źródłem dobrobytu i rozwoju kulturalnego miasta.
 
Eugeniusz Gronostaj