III etap rekrutacji

III etap rekrutacji

Wyniki drugiego etapu rekrutacji na:

- Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych znajdziecie tutaj >>>

- Wydziale Przyrodniczo-Technicznym możecie sprawdzić tutaj >>>

II etap rekrutacji został zakończony, gratulujemy wszystkim przyjętym!

Informujemy, że trwa III etap rekrutacji do dnia 26 września 2018 na kierunkach i specjalnościach przedstawionych tutaj >>>

Zasady rekrutacji, oraz "tutorial" znajdziecie tutaj >>>

Przypominamy, że warunkiem wpisania na listę kandydatów jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie. Sama rejestracja elektroniczna nie stanowi o Państwa kandydaturze.

red. R. Tomasik