Inauguracja Roku Akademickiego 17/18 Uniwersytetu Dziecięcego

Inauguracja Roku Akademickiego 17/18 Uniwersytetu Dziecięcego

W piątek 10 listopada 2017 roku, w Auli Rektoratu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze w ramach współpracy Uczelni i SP nr 8 w Jeleniej Górze, odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18 Uniwersytetu Dziecięcego "Twórczy odkrywcy".
Uniwersytet Dziecięcy, czyli 52 wybranych, najzdolniejszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze, którzy złożyli ślubowanie i odebrali swoje pierwsze indeksy.
 
Inauguracja została uświetniona przemówieniami Rektora KPSW - prof. dr hab Mariana Ursela i dyrektora SP nr 8 mgr Marii Silbert-Salabury. Swój wykład Inauguracyjny o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku, wygłosił dr Przemysław Wiater. Podczas Inauguracji, uczniowie przy wsparciu studentów pedagogiki KPSW, zaprezentowali kilka pieśni patriotycznych rozpoczynając tym samym obchody Święta Niepodległości.
 
Celem powołania Uniwersytetu Dziecięcego jest rozbudzenie kreatywności i talentów wśród młodych słuchaczy, którzy będą brali udział w zajęciach, wykładach, ćwiczeniach, warsztatach i wycieczkach organizowanych głównie na terenie kampusu KPSW.
 
Życzymy młodym Żakom wielu sukcesów i niezapomnianych wrażeń!
Ucz się Żaczku ucz, bo nauka to potęgi klucz!
Gdy ten klucz zdobędziesz, całe życie cieszyć się będziesz!
UD KPSW 201718
UD KPSW1
UD KPSW2
UD KPSW3
UD KPSW4
UD KPSW5
UD KPSW6
UD KPSW7
UD KPSW8
UD KPSW11
UD KPSW12
UD KPSW13
UD KPSW14
UD KPSW23