Inauguracja roku akademickiego 2012/2013

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013

Rektor i Senat Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze mają zaszczyt zaprosić na Uroczyste Otwarcie Krytej Pływalni oraz Inaugurację roku akademickiego 2012/2013.

Uroczystość odbędzie się 12 października 2012 roku w siedzibie Uczelni, przy ulicy Lwóweckiej 18.

O godzinie 11.00 nastapi otwarcie krytej pływalni, o godzinie 12.00 uroczystości w auli Rektoratu KPSW.

 

Program Uroczystości w auli Rektoratu KPSW:

  • Wystąpienie inauguracyjne rektora prof. dr hab. Henryka Gradkowskiego,
  • Wręczenie medalu „Zasłużony dla KPSW”,
  • Wręczenie nagrody „Najlepszy Dyplom Roku” – Radosław Mołoń, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego,
  • Immatrykulacja studentów – prorektor prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki,
  • Wystąpienie przewodniczącego Samorządu Studentów, 
  • Wykład inauguracyjny: Gospodarka „zielona” czy zrównoważona, prof. dr hab. Bogusław Fiedor.

Serdecznie zapraszamy