Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 FOTO

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 FOTO

W poniedziałek, 7 października, odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, instytucji i firm jeleniogórskich, dyrektorzy placówek oświatowych, instytucji kulturalnych, przyjaciele i sympatycy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Nie zabrakło pracowników naukowych i administracyjnych Uczelni oraz studentów. Podczas inauguracji szesnastego roku działalności KPSW dokonano zmiany sztandaru (w związku ze zmianą nazwy Uczelni).

Po powitaniu studentów przez Rektora, prof. dr. hab. Henryka Gradkowskiego oficjalnie rozpoczęto nowy rok akademicki, wręczono odznaczenia oraz nagrody pracownikom Uczelni.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę z rąk Jolanty Krupowicz, Dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odebrali: dr Danuta Fjałkowska, mgr Barbara Janiak, mgr Maria Tabiś, prof. Zbigniew Domosławski, dr Wiktor Dżygóra oraz dr Józef Zając, a Srebrny Medal - mgr Wioletta Palczewska.

Medale Edukacji Narodowej, które wręczała Danuta Leśniewska, Dolnośląska Wicekurator Oświaty, odebrali: mgr Zofia Cieślik, mgr Teresa Gola, dr inż. Zbigniew Fjałkowski, dr Marian Michalski i dr Leon Zarzecki.

Nagrody Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za Najlepszy Dyplom Roku 2013 odebrali: Anita Ziobrowska, absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Małgorzata Barańska z Edukacji Techniczno-Informatycznej oraz Iga Bąk z Filologii Angielskiej.

Następnie odbyła się immatrykulacja nowych studentów, którzy mieli także przyjemność wysłuchać wykładu inauguracyjnego prof. Mariana Ursela, pt.: „Fredro nieznany”.