Kalendarium KPSW

Kalendarium KPSW

Czas na kolejną odsłonę ,,Kalendarium KPSW”. W tym tygodniu przedstawiamy I część niezwykle ciekawej historii kampusu przy ul. Lwóweckiej 18.


Widok kampusu Kolegium Karkonoskiego z lotu ptaka przy ul. Lwóweckiej 18. Z dniem 30 czerwca 2004 roku teren kampusu stał się własnością Kolegium Karkonoskiego.

 

Budynek nr 11 (obecnie Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych KPSW)

W październiku 2002 roku do budynku nr 11 na terenie Centrum Szkolenia Radioelektronicznego został przeniesiony Instytut Pedagogiki Kolegium Karkonoskiego. Natomiast od grudnia 2002 roku w  budynku tym mieścił się także Instytut Języków Słowiańskich Kolegium  Karkonoskiego.

 
Październik  2002 roku. Ostatnie miesiące ochrony koszar Centrum Szkolenia Radioelektronicznego przez żołnierzy wojska przed przekazaniem tych obiektów dla Kolegium Karkonoskiego. Wejście studentów do budynku nr 11 odbywało się po okazaniu przepustki.Zdjęcie archiwalne z początku XX wieku. Widok bramy wjazdowej, budynków nr 11, 12, 13 po prawej stronie oraz budynek nr 10 po lewej stronie.

 

W budynku dydaktycznym nr 11 poprzednio mieścił się Zakład Przedmiotów Ogólnokształcących, Katedra Taktyki Rodzaju Wojsk, Wydział Wydawniczy Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej. W październiku 2002 roku do budynku tego został przeniesiony Instytut Pedagogiki Kolegium Karkonoskiego. Od grudnia 2002 roku mieścił się tutaj także Instytut    Języków Słowiańskich Kolegium Karkonoskiego. Po przejęciu budynku przez Kolegium Karkonoskie dokonano wielu zmian. Wymieniono wszystkie okna oraz zużyte płytki podłogowe na korytarzach i klatkach schodowych, wymieniono dachówki. Zmodernizowano toalety przystosowując je dla osób niepełnosprawnych. Od 01.10.2007 roku po utworzeniu struktury wydziałowej mieścił się Wydział Humanistyczny. Dziekanem Wydziału został dr Leszek Albański a prodziekanem dr Mariola Szybalska-Taraszkiewicz. Z dniem 01.10.2012 roku dokonano zmiany nazwy Wydziału Humanistycznego na Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.

 

        
Brama wjazdowa na teren kampusu 29.03.2003 i w 2015 r.

 

 

Budynek nr 3

W budynku dydaktycznym nr 3 do czasu zakończenia funkcjonowania Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej znajdowały się Katedra Elektroniki, Zakład Podstaw Radiolokacji, Zakład Sprzętu Radiolokacyjnego, Zakład Informatyki, Wydział Planowania, Studium Języków Obcych oraz Administracja Oddziału Szkolenia. Od października 2003 roku miał tutaj swoją siedzibę Instytut Edukacji Medycznej i Instytut Języków Zachodnich, a od 2004 roku także Instytut Techniki Kolegium Karkonoskiego. W wyniku zmiany struktury organizacyjnej Uczelni od 01.10.2007 roku znajdowały się tutaj: Wydział Techniczny i Wydział Przyrodniczy. Dziekanem Wydziału Technicznego został dr inż. Zbigniew Fjałkowski, prodziekanem dr Danuta Fjałkowska, a dziekanem Wydziału Przyrodniczego został    dr Andrzej Błachno, prodziekanem mgr Wioletta Palczewska. Po połączeniu tych wydziałów od 01.09.2011 roku funkcjonuje Wydział Przyrodniczo-Techniczny. Dziekanem połączonych wydziałów został dr Andrzej Błachno, prodziekanem mgr Wioletta Palczewska. Po przejęciu kampusu przez Kolegium Karkonoskie przeprowadzono remont budynku: wymieniono dachówki, drzwi w salach wykładowych, zainstalowano windę osobową, położono nowe płytki w toaletach, wymalowano ściany.

 

       

   
Budynek dydaktyczny nr 3. Widok od strony budynku nr 2. Zdjęcie zrobiono 29.03.2004.

 


Prace remontowe w budynku nr 3. Zdjęcie zrobiono w lipcu 2003 roku.

 

cdn.