Kalendarium KPSW cz. 3

Kalendarium KPSW cz. 3

Dziś przedstawiamy Wam historię Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej, która w latach 2003-2007 mieściła się w budynku nr 2.

Senat Kolegium Karkonoskiego Uchwałą nr 41/2003 z dnia 22.09.2003 roku wyraził zgodę   na powołanie Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej. Na siedzibę biblioteki tymczasowo przydzielono budynek nr 2, który latem 2003 roku został wyremontowany. Poprzednio była tu Katedra Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej. Od października 2004 roku mieściło się tutaj również Archiwum Kolegium Karkonoskiego. W budynku tym biblioteka i archiwum funkcjonowało do 30.06.2007 roku. Dyrektorem biblioteki został mgr Kazimierz Stąpór.

mgr Kazimierz Stąpór dyrektor Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej.

Budynek nr 12 - Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej. Widok od strony budynku dydaktycznego nr 3. Zdjęcie wykonano 29.03.2004.

Remont pomieszczeń w budynku nr 2.Tu planowany jest magazyn książek Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej.

Studenci udają się do biblioteki 29.03.2004.

Pracownicy Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej Kolegium Karkonoskiego.

mgr Magdalena Dąbek - na zdjęciu w magazynie sala 212 w nowym budynku nr 13.

W 2004 roku rozpoczęło funkcjonowanie Archiwum Kolegium Karkonoskiego. Normatywy kancelaryjno-archiwalne oraz wyposażenie archiwum przygotował mgr Kazimierz Stąpór. Zarządzeniem Rektora Kolegium Karkonoskiego nr 17 z 16.08.2004 roku wprowadzono do użytku Instrukcję kancelaryjna, Instrukcję archiwalną oraz Jednolity rzeczowy wykaz akt Kolegium Karkonoskiego. Od 04.10.2004 roku za funkcjonowanie archiwum odpowiada mgr Magdalena Dąbek. Od lipca 2007 roku Archiwum Kolegium Karkonoskiego otrzymało nowe pomieszczenia na II piętrze    w Bibliotece i Centrum Informacji Naukowej – budynek nr 13.

cdn.