Kalendarium wydarzeń KPSW

Kalendarium wydarzeń KPSW

KPSW to uczelnia z prawie 18 letnim stażem. Jej początki sięgają jeszcze roku 1998. W związku z osiągnięciem przez nią pełnoletności przedstawiamy wyjątkowy przegląd wydarzeń KPSW obejmujący lata 1998-2015.
 
Kalendarium skrupulatnie sporządzili bibliotekarze KPSW dyrektor mgr Kazimierz Stąpór oraz mgr Magdalena Dąbek z Biblioteki i Centrum Naukowego. Przez kolejne tygodnie zapraszamy do lektury i poznania niezwykłej historii Uczelni. W pierwszym odcinku prezentujemy zapis z pierwszej historycznej inauguracji roku akademickiego 1998/1999, która odbyła się 9 października 1998 roku w Teatrze Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach.
 
JM Rektor prof. Tomasz Winnicki w imieniu: Konwentu Kolegium Karkonoskiego na czele z jej przewodniczącą Zofią Czernow, członków Senatu: prof. Tadeusza Borysa przedstawiciela Akademii Ekonomicznej, dr Macieja Pawłowskiego przedstawiciela Politechniki Wrocławskiej, prof. Bogdana Pięczki przedstawiciela Uniwersytetu Wrocławskiego, w imieniu prorektora prof. Henryka Gradkowskiego, kanclerza mgr Grażyny Malczuk, dyrektora Instytutu Pedagogiki dra Andrzeja Błachno oraz dyrektora Instytutu Filologii dra Marka Graszewicza oraz w imieniu własnym powitał przybyłych gości: posłów na Sejm RP w osobach: Ryszarda Matusiaka, Jerzego Szmajdzińskiego, Marcina Zawiłę, Wiesława Kiełbowicza, prezydenta Jeleniej Góry Zofię Czernow – przewodniczącą Konwentu Kolegium Karkonoskiego, wicewojewodę jeleniogórskiego Józefa Króla, dziekana Wydziału Zamiejscowego Akademii Ekonomicznej dra Marka Walesiaka, prorektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dra Kazimierza Kurzawskiego, przedstawiciela Politechniki Wrocławskiej prof. Janusza Martana, przedstawicielkę Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Stefanię Walasek, rektora AWF we Wrocławiu prof. Tadeusza Koszczyca, dziekana Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej prof. Jerzego Zwoździaka, kuratora Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze Janusza Wrzala, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego Czesława Nowaczyka, dyrektora Kolegium Języków Obcych mgr Krystynę Listwan, komendanta Centrum Szkolenia Radioelektronicznego gen. bryg. Bronisława Peikerta, członków Konwentu Kolegium Karkonoskiego oraz studentów I roku Kolegium Karkonoskiego i wszystkich pozostałych gości.
 
  
 
W czasie swojego wystąpienia prof. Tomasz Winnicki poinformował, że Kolegium Karkonoskie powstało 1 lipca 1998 roku. Wymienił osoby i instytucje, które najbardziej zasłużyły się w tworzeniu Kolegium Karkonoskiego: wojewodowie jeleniogórscy Janusz Pezda i Sławomir Kryszkowski, prezydent Jeleniej Góry Zofia Czernow, kurator Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze Janusz Wrzal, dyrektor Filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze dr Maciej Pawłowski, poseł na Sejm RP Ryszard Matusiak, poseł na Sejm RP Jerzy Szmajdziński, poseł na Sejm RP Marcin Zawiła, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wrocławskie uczelnie.
 
JM Rektor poinformował, że na I roku rozpocznie studia:
- na kierunku Język polski 65 studentów na studiach dziennych oraz 68 na studiach zaocznych,
- na kierunku Pedagogika opiekuńcza 61 studentów na studiach dziennych oraz 74 na studiach zaocznych, 
- na kierunku Elektrotechnika  i telekomunikacja przyjęto dopiero  20 osób, nabór trwa do końca stycznia 1999 roku. Przewiduje się, że na I roku będzie studiowało około 350 osób.
 
JM Rektor Kolegium Karkonoskiego prof. Tomasz Winnicki wręczył uroczyście indeksy studentom I roku. Prorektor Kolegium Karkonoskiego prof. Henryk Gradkowski wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Mickiewicz – życie i dzieło”. 
 
  
 
Już za tydzień kolejny odcinek z cyklu ,,Kalendarium KPSW”. Tym razem przybliżymy historię kampusu przy ul. Lwóweckiej 18. Mało kto wie, że budynki te należały kiedyś do Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, stąd nierzadko spotkać można problemy z akustyką w jej pomieszczeniach. Jeszcze w 2002 r. zanim szkoła wojskowa przekazała budynki KK studenci, aby dostać się do budynku nr 11 musieli okazać przepustki. 
 
Dla osób zainteresowanych historią KPSW polecamy Księgę X- lecia Kolegium Karkonoskiego, wyd. pod redakcją naukową prof. Mariana Ursela w 2008 roku. Pozycja dostępna jest w Bibliotece i centrum Naukowym KPSW oraz w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.