Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza na studia z rehabilitacją fizyczną

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza na studia z rehabilitacją fizyczną

Artykuł o Letniej Szkole Wyrównania Szans w portalu Tu i Teraz (Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych)

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa (KPSW), od powstania jako Kolegium Karkonoskie (1998), podjęła rodzaj nadspecjalizacji w kształceniu z rehabilitacją fizyczną osób z różnej natury niedoborami - patrz tu.

link do całego artykułu autorstwa prof. Tomasza Winnickiego