Komunikacja w przestrzeni publicznej - spotkanie autorskie

Komunikacja w przestrzeni publicznej - spotkanie autorskie

Wydawnictwo Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleleniej Górze przedstawia krótką relację z promocji
ZESZYTÓW WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO NR XI - KOMUNIKACJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Spotkanie odbyło się 12 grudnia 2016 roku w Budynku Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej im Juliusza Słowackiego KPSW