KONFERENCJA JAK NALEŻY WYCHOWYWAĆ

KONFERENCJA JAK NALEŻY WYCHOWYWAĆ

W Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze, w dniach 18-19 maja, odbyła się konferencja naukowa "Wychowanie w rodzinie – konteksty historyczne i współczesne". Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak na przestrzeni wieków zmieniła się rola rodziny w kształtowaniu charakteru najmłodszych.

"Wychowanie w rodzinie – konteksty historyczne i współczesne" – to II Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą. Na spotkaniu rozmawiano o to problemach związanych z wychowaniem, z rodziną, jej rolą w perspektywie dorosłych dzieci i kształtowania ich jako przyszłych rodziców.

Myślą przewodnią konferencji była sentencja Jana Pawła II "Rodzina jest glebą, na której wzrasta świadomość godności ludzkiej jednostki". W Konferencji wzięli udział naukowcy z Polski, Czech i Ukrainy. - Po pierwszej Konferencji poświęconej temu tematowi uczestnicy stwierdzili, że wiele problemów wymaga szerszego spojrzenia i przedyskutowania. Dlatego spotykamy się ponownie, aby porozmawiać o wychowaniu przez pryzmat współczesności - mówi dr Leszek Albański, Dziekan Wydziału Humanistycznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. Wynikiem spotkania będzie publikacja poruszająca omawiane podczas konferencji zagadnienia.

konferencja 8
konferencja 1
konferencja 2
konferencja 4
konferencja 5
konferencja 6
konferencja 7