Konferencja Trójnarodowej Sieci Edukacji Ekologicznej

Konferencja Trójnarodowej Sieci Edukacji Ekologicznej

13 września 2017 w Międzynarodowym Centrum Spotkań St Marienthal w Ostritz, Niemcy, odbyła się Konferencja Trójnarodowej Sieci Edukacji Ekologicznej, zorganizowana przy współpracy Saksońskiej Fundacji Krajowej Przyroda i Środowisko w Dreźnie oraz Stowarzyszenia Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" w Lubaniu. Uczestniczyła w niej mgr Kamila Biniek, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą w KPSW. 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest zrzeszona w Sieci od 2009 roku. W jej ramach odbywają się seminaria i konferencje, podczas których dyskutowane są m.in. metody kształcenia mającego na celu ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. W trakcie spotkań różne instytucje mogą też zaprezentować swoje działania i poszukać partnerów do nowych projektów.

W roku 2017 tematem przewodnim konferencji była edukacja dla zrównoważonego rozwoju. O teorii i lokalnych przedsięwzięciach w tym zakresie opowiedział m.in. pan Georg Salditt z Międzynarodowego Centrum Spotkań St. Marienthal: https://www.ibz-marienthal.de/pl/. Uczestnicy konferencji mieli również okazję dowiedzieć się o ciekawych drezdeńskich inicjatywach organizowanych w ramach projektu Urban Gardening, np. "Junges Gemuese"; "Garten Netzwerk". Projekt Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej z Dobkowa i prowadzonej w niej edukacji geologicznej przedstawiła pani Monika Cychowska (link tutaj). Dzięki pozyskanym środkom finansowym do końca kwietnia 2018 roku ośrodek może przyjąć do 4 tysiąca dzieci i młodzieży na bezpłatne warsztaty. 

Autor: Kamila Biniek

zdjccie St Marienthal Pawel Sosnowski
1
2
3
4
5
6
7
8