Konkurs fotograficzny!

Konkurs fotograficzny!

W ramach IX Krakowskich Dni Integracji ogłasza konkurs fotograficzny
Głowa a niepełnosprawność
Fotografie należy wysłać na adres: zsn.konkurs@gmail.com

Termin nadsyłania zdjęć do 04.04.2016

Pamiętaj! - na najlepsze prace czekają atrakcyjne nagrody.
Każde zdjęcie należy opatrzyć krótkim komentarzem/opisem.
Ponadto w e-mailu zgłoszeniowym proszę podać następujące informacje:
imię i nazwisko autora, numer telefonu kontaktowego, krótkie oświadczenie, iż autor zgadza się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
Otrzymanie każdej fotografii zostanie potwierdzone przez organizatorów wiadomością zwrotną.


Pełny regulamin i zasady konkursu dostępne są na stronie.Uwaga!
Przesłanie fotografii jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć podczas organizowanych wydarzeń (eventów, projektów, konferencji, itp.) przez Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Przesłanie fotografii jest jednoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz wyrażeniem zgody na korzystanie z nich przez organizatorów konkursu w celach związanych z organizacją wystawy i wyłonieniem zwycięzców a także w przypadku zamieszczenia wybranych prac oraz informacji o całym wydarzeniu w mediach.