Konkurs kulturoznawczy

Konkurs kulturoznawczy

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

Kierownictwo oraz Wykładowcy Zakładu Filologii, studenci anglistyki i germanistyki zapraszają  uczniów szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu do udziału w konkursie kulturoznawczym pod tytułem:

A Glimpse of American Music – sekcja angielska

Wien in Übersicht – sekcja niemiecka

Historia jazzu, bluesa i gospel; najważniejsi artyści, utwory i gatunki muzyczne.

                                                                           oraz

Wiedeń jako stolica Cesarstwa, Monarchii i Republiki, miasto kultury i muzyki.

z tymi oraz podobnymi zagadnieniami mierzyć się będą uczestnicy naszego konkursu.

Dzięki temu będą mieli okazję nie tylko do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu kultury, geografii, historii i tradycji,  lecz przede wszystkim rozwiną sprawności językowe.

Konkurs prowadzony będzie w języku angielskim oraz w języku niemieckim i skierowany jest dla uczniów na poziomie A2-B1.

Zainteresowane Szkoły prosimy o wybranie drużyn reprezentujących Szkołę.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać najpóźniej do 24 marca 2017r. na adres: marta.medrak@kpswjg.pl lub pocztą – z dopiskiem KONKURS o amerykańskiej muzyce/ KONKURS o Wiedniu  – na adres: KPSW, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Zakład Filologii, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra.

W razie wyczerpania limitu miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

PROGRAM

Wtorek, 11 kwietnia 2017r. BiCIN (Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej) KPSW (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa)

9.30-10.00 -  rejestracja uczestników, przywitanie, oficjalne otwarcie konkursu

10.00-11.00  - część konkursowa

11.10-12.10  - część artystyczna - Recital Jacka Szreniawy

12.10-12.40 -  przerwa na poczęstunek

12.40-13.10 -  zwiedzanie campusu

13.15 – ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród

13.30 - pożegnanie uczestników, zakończenie

JURY:
przewodnicząca -
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych: dr Beata Telążka,
Członkowie jury: dr Marcelina Szewczuk-Sadowska (Kierownik Zakładu Filologii)
                            dr Stefan Ludwin (wykładowca Zakładu Filologii)
                            dr Krzysztof Kowalczyk-Twarowski (wykładowca Zakładu Filologii)
                            mgr Marta Mędrak (wykładowca Zakładu Filologii)

MIEJSCE

BiCIN (Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej) KPSW w Jeleniej Górze, tel. (75) 645 33 16;

RODZAJ ZADAŃ KONKUSROWYCH

Indywidualnie rozwiązywany TEST pisemny, który zawiera zadania:

(a) jednokrotnego wyboru – z podanych odpowiedzi tylko jedna jest poprawna,

(b) rozpoznanie prawdy lub fałszu (T/F) podanych stwierdzeń.

NAGRODY

Nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc w sekcji angielskiej i niemieckiej ufundowane przez J.M. Rektora KPSW. Dyplomy uczestnictwa i uznania dla pozostałych uczestników konkursu.

NAUCZYCIELE – opiekunowie drużyn

otrzymają zaświadczenia o przygotowaniu uczniów do konkursu.

PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ i  KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

mgr Marta Mędrak: marta.medrak@kpswjg.pl.

Mamy nadzieję, że nasz konkurs będzie dla Państwa uczniów radosnym i owocnym doświadczeniem.

FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY» [ 38.00 kB ]