Konkurs kulturoznawczy o Irlandii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs kulturoznawczy o Irlandii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

 

 

 

 

 

 

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA

w Jeleniej Górze

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD FILOLOGII

FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierownictwo Zakładu Filologii, nauczyciele języka angielskiego

i studenci anglistyki zapraszają

uczniów

ze szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu

do udziału

w konkursie kulturoznawczym o Irlandii

A Glimpse of Ireland

 

Kto jest autorem słów: „Droga do prawdy jest wybrukowana paradoksami”? Jaki związek z Irlandią mają słowa: reel, emerald, shamrock? Jak obchodzony jest w Irlandii Dzień Świętego Patryka?

Na te i podobne pytania będą mieli okazję odpowiadać uczniowie, uczestnicy naszego konkursu, który będzie dodatkową formą rozwijania ich sprawności językowych.

Ten konkurs to szansa na samodzielne poszerzenie wiedzy o kulturze, geografii, historii i tradycjach kraju, który, z wielu względów, staje się coraz bliższy nam, Polakom. To także doskonały sposób na wzmocnienie motywacji do nauki języka angielskiego.

Konkurs, prowadzony w języku angielskim, jest przeznaczony dla uczniów na poziomie pre-intermediate i wyższym.

Prosimy Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie o wybranie trojga uczniów - uczestników. Formularz zgłoszeniowy (do pobrania /http://wh.kpswjg.pl/pl/aktualnosci) należy przesłać najpóźniej do poniedziałku, 4 marca 2013 r. na adres: glimpseofireland@kpswjg.pl lub, listownie – z dopiskiem KONKURS o IRLANDII – na adres: KPSW, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Filologia Angielska, ul. Lwówecka 18, 58-500 Jelenia Góra.

PROGRAM

Piątek, 22 marca 2013 r. BiCIN, KPSW

10:00 Rejestracja uczestników i ich nauczycieli, odbiór plakatów do ekspozycji

(zadanie konkursowe nr 1)

10:30 Przywitanie uczestników, nauczycieli i zaproszonych gości przez

dr Leszka Albańskiego, Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

10:40 Zadanie konkursowe nr 2

11:25 Przerwa na kawę/herbatę oraz wystawa plakatów

12:05 Przejście uczestników i zaproszonych nauczycieli do bud. 3, sali nr 104

12:10 Irish singing and dancing session

13:00 Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród

13:20 Zakończenie

 

Jury: przewodnicząca dr Beata Telążka - Kierownik Zakładu Filologii, mgr Magdalena Baczyńska, mgr Ida Baj, mgr Janusz Duszenko, mgr Ewa Kazak, mgr Hanna Wrzesień (nauczyciele Zakładu Filologii), pani Rita Schaeper (absolwentka Akademii Sztuki w Berlinie), troje studentów filologii angielskiej.

MIEJSCE

BiCIN (Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej) KPSW w Jeleniej Górze, tel. (75) 645 33 16; adres: jak wyżej.

RODZAJ ZADAŃ KONKUSROWYCH

1. Przygotowanie, w swojej Szkole, PLAKATU jako wizualnego ujęcia tematu konkursu, A Glimpse of Ireland. Wymóg: PLAKAT wykonują uczestnicy konkursu, pod opieką nauczyciela-anglisty przygotowującego uczestników z danej szkoły. Wybór technik plastycznych należy do nauczycieli i uczniów. Prosimy o nie przekraczanie wymiarów formatu A1. Podczas konkursu, wszystkie PLAKATY zostaną sfotografowane i będą dostępne do oglądania dla wszystkich uczestników, ich nauczycieli, studentów-asystentów, jury, gości i innych osób obecnych w tym czasie w BiCIN.

Po zakończeniu konkursu, zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych (http://wh.kpswjg.pl/pl/aktualnosci).

2. [30-40 minut]. Indywidualnie rozwiązywany TEST pisemny, który zawiera zadania: (a) jednokrotnego wyboru – z podanych odpowiedzi (A-D) tylko jedna jest poprawna, (b) rozpoznanie prawdziwości lub fałszu (T/F) podanych stwierdzeń.

NAGRODY

Uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy, odpowiednio: uczestnictwa i uznania. Przewidziane są nagrody i upominki.

PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ i KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

mgr Magdalena Baczyńska, mgr Ida Baj,
mgr Ewa Kazak, mgr Hanna Wrzesień

glimpseofireland@kpswjg.pl

 

(do pobrania)

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

2. SUGEROWANE ŹRÓDŁA – lista 

3. TEMATY