Konkurs na nowe logo Uczelni!

Konkurs na nowe logo Uczelni!

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze rozpoczęła piętnasty rok działalności Uczelni. W związku z tym ogłasza konkurs na nowe logo.

Konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy mają pomysł i chęć przygotować ciekawą propozycję graficzną. Nagroda w konkursie to 3000 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 grudnia 2012 roku. Zwycięzca zostanie wybrany jeszcze w tym roku.

Szczegóły znajdują się w regulaminie

Załączniki do regulaminu 1 i 2

 

1. Projekty prac konkursowych należy przesyłać w pełnej wersji kolorystycznej, podając kody kolorów w systemach: CMYK lub RBG.

2. Projekt logotypu należy dołączyć na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD lub DVD, która powinna zawierać:

  • zapis wektorowy logotypu (preferowany format SVG),
  • kompletny kod źródłowy, z podaniem programu, w którym logo zostało wykonane (preferowane jest oprogramowanie bezpłatne),
  • zapis w plikach o rozszerzeniach: PDF 300 DPI, TIFF 300 DPI i JPG 300 DPI.

3. Dostarczony materiał oprócz nośnika z konkursowymi pracami powinien zawierać:

  •  Ilustracje znaku graficznego w formacie A4.
  •  Formularz zgłoszenia do Konkursu (załącznik nr 1).
  •  Oświadczenie autora o przekazaniu pełni praw autorskich na rzecz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze (załącznik 2).

UWAGA! W wyniku pytań o punkt 4 regulaminu wyjaśniamy, iż przejście na Uczelnię praw autorskich dotyczy tylko projektu zwycięskiego.