KPSW bez plagiatów!

KPSW bez plagiatów!

 
KPSW stała się beneficjentem projektu „Dolnośląska Grupa PWSZ – Antyplagiat w praktycznym systemie kształcenia”. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Twórcami projektu są trzy uczelnie wyższe: KPSW w Jeleniej Górze, PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
 
 
Podpisanie umowy przez współpracujące ze sobą uczelnie odbyło się 18 stycznia, w PWSZ im. Witelona w Legnicy. Reprezentantem KPSW podczas spotkania była kanclerz mgr Grażyna Malczuk. 
 
  
 
Projekt „Antyplagiat w praktycznym systemie kształcenia” ma na celu wdrożenie kompleksowych rozwiązań antyplagiatowych w polskich uczelniach. Głównym zadaniem projektu jest rozwiązanie problemu nieuprawnionych zapożyczeń w pracach dyplomowych studentów.
 
Zdjęcia: www.pwsz.legnica.edu.pl