Rusza kolejna edycja kursu na wychowawcę kolonijnego

Rusza kolejna edycja kursu na wychowawcę kolonijnego

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej zaprasza do udziału w XI edycji kursu wychowawca kolonijny.

Zajęcia trwają 36 godzin dydaktycznych.

Uczestnikiem kursu może  być osoba pełnoletnia, niekarana, z wykształceniem co najmniej średnim.

Szkolenie organizujemy nie tylko dla studentów KPSW, ale też dla osób z zewnątrz.

Wszystkich, którzy są  zainteresowani uczestnictwem w kursie, prosimy  o przygotowanie podania z danymi:

Imię/imiona/, nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zameldowania, seria i numer dowodu osobistego, telefon kontaktowy.

 

Podanie prosimy o przekazanie na adres mailowy Mandrak Barbary mail: heban3@onet.eu  do dnia 18.11.14 w celu sporządzenia umowy.

 

W dniu rozpoczęcia  kursu , tj. 20.11.14 r. (czwartek)  prosimy o dostarczenie:

- kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej /dla osób zewnątrz/

- potwierdzenie wpłaty 80 zł na konto uczelni

nr. Konta 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976 - tytuł wpłaty:  opłata za  kurs kolonijny.

Kurs  zostanie uruchomiony 20 listopada 2014 godz.16.00 w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych  sala nr  14 /kolejne  zajęcia  zostaną  ustalone  w tym dniu ze  słuchaczami/

 

                                                                                                                                  Kierownik kursu
mgr Izabella  Błachno