Laboratorium językowe z gośćmi z Erasmusa

Laboratorium językowe z gośćmi z Erasmusa

W dniach 9 – 12 maja gościła w Zakładzie Filologii p. dr Jana Rychterova, stypendystka programu Erasmus+ reprezentująca Zakład Filologii Angielskiej Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Pani doktor przeprowadziła zajęcia ze studentami pierwszego, drugiego oraz trzeciego roku filologii angielskiej oraz była obserwatorem zajęć odbywających się w laboratorium językowym. Pani Jana Rychterova bardzo wysoko oceniła poziom kompetencji językowych studentów filologii, była pod wrażeniem lokalizacji Uczelni oraz bazy dydaktycznej.

Dziękujemy i zapraszamy ponownie!