Letnie laboratorium w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej

Letnie laboratorium w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa wraz z DLR_School_Lab TU Dresden zorganizowała na początku sierpnia tygodniowe warsztaty dla młodzieży z Polski i Niemiec. Letnie laboratorium zatytułowane było: „Przyroda i nauka”. Dla wielu młodych ludzi był to pierwszy kontakt z prawdziwym laboratorium chemicznym.

Idea otwartego laboratorium

DLR_School_Lab TU Dresden to otwarte szkolne laboratorium powstałe w kooperacji z Uniwersytetem Technicznym i Centrum Badawczym Lotnictwa i Astronautyki (DLR) Republiki Federalnej Niemiec. Jest ono otwarte dla wszystkich uczniów od piątej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły średniej. Każdy z uczniów może samodzielnie eksperymentować, korzystając z szerokiej bazy laboratoryjnej, zorganizowanej w taki sposób aby każdy z uczestników procesu badawczego mógł poczuć się naukowcem.

     Idea otwartego laboratorium stosowana w Dreźnie została przeniesiona do letniego laboratorium w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej. W zajęciach praktycznych uczestniczyli uczniowie szkół gimnazjalnych i liceów z Saksonii oraz terenów byłego województwa jeleniogórskiego, a tematem wiodącym były zagadnienia związane z badaniem i uzdatnianiem wody. Dla ułatwienia komunikacji pomiędzy młodzieżą polską i niemiecką, do każdej grupy badawczej został przydzielony instruktor-tłumacz. W zajęciach uczestniczyli także absolwenci naszej uczelni z kierunku Edukacja Techniczno-informatyczna, którzy w DLR_School_Lab TU Dresden odbywają staż z perspektywą zatrudnienia na niemieckim rynku pracy w IT.

            W laboratorium chemicznym KPSW młodzież praktycznie badała przydatność wody do celów spożywczych. Czynności te obejmowały badanie czystości i twardości wody, pobieranej z różnych źródeł. Badali też w jaki sposób można pozbyć się twardości wody, poprzez stosowanie różnych metod fizyko-chemicznych. Drugi etap ćwiczeń to poznawanie sposobów uzdatniania wody z zastosowaniem różnych metod, takich jak: oczyszczanie mechaniczne, wietrzenie, koagulacja, dezynfekcja poprzez wybielanie chlorem oraz dezynfekcja światłem UV. Końcowy etap badań to przeprowadzenie analizy mikrobiologicznej wody, w ramach której określano, tzw. bakterie wskaźnikowe.

Teoria i praktyka

            Równolegle z badaniami laboratoryjnymi, zorganizowaliśmy dla młodzieży wycieczki do zakładów produkcyjnych. Mogli się na nich zapoznać ze strukturą zakładów, stosowanymi technologiami oraz pracą laboratoriów zakładowych. Łącząc samodzielny eksperyment laboratoryjny z wycieczką do zakładów produkcyjnych, młodzież szybciej się uczy. To dla nich także wskazówka ułatwiająca decyzję, co do wyboru dalszego kierunku kształcenia i wyboru przyszłościowego zawodu.

          Młodzież miała okazję zapoznać się z pracą laboratorium oczyszczalni ścieków przy ul. Lwóweckiej, a także z laboratorium w Zakładzie Uzdatniania Wody w Sosnówce. Pozwoliło im to poznać metody badania wody dostarczanej do sieci wodociągowej oraz metody badania ścieków.

W ramach praktycznych eksperymentów badawczych w laboratorium KPSW badano wodę z pobraną z sieci wodociągowej (z ujęcia Grabarów) oraz pobraną bezpośrednio z zalewu Sosnówka.

Poznawanie regionu

      Nie tylko eksperymenty były tematem letniego laboratorium. Była to również doskonała okazja, aby połączyć praktyczną naukę z wakacyjnym zwiedzaniem Kotliny Jeleniogórskiej. Młodzi ludzie poznając uroki Kotliny Jeleniogórskiej odwiedzili; Karpacz, Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego, Park Miniatur w Kowarach oraz zaporę w Pilichowicach. Przebywając w Centrum Informacyjnym KPN młodzież zapoznała się z geologią Karkonoszy, gatunkami występujących tutaj ptaków, roślin, a także brała udział w grze terenowej w ogrodzie ziół i krzewów.

Laboratorium otwarto niemal dokładnie rok temu. Zabezpiecza potrzeby kształcenia kierunku Dietetyka i Edukacja Techniczno-informatyczna.

aut.  Eugeniusz Gronostaj

red. OTG

20160801_173131 — kopia
20160802_092141 — kopia
20160802_095451 — kopia
20160804_182458 — kopia
20160804_182615 — kopia
20160805_110250 — kopia
IMG_5965 — kopia
IMG_5975
IMG_5976
IMG_5980
IMG_5984
IMG_5991
IMG_5995
IMG_6005
IMG_6071