Letnie sanatorium za nami

Letnie sanatorium za nami

To, że w świecie studenckim wciąż trwają wakacje, wcale nie oznacza, że na kampusie KPSW nie można spotkać naszych studentów. W związku z finalizacją projektu „Wzrost potencjału ludzkiego na kierunku fizjoterapia” w środę (09.09.2015) na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym odbyły się wyjątkowe zajęcia z udziałem studentów fizjoterapii, słuchaczek Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wykładowców kierunku fizjoterapia.

 

Projekt polegał na stworzeniu „Letniego sanatorium”, w którym studenci fizjoterapii wraz z dydaktykami kierunku przeprowadzili cykl zabiegów fizjoterapeutycznych dla słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach zajęć seniorki uczestniczyły w gimnastyce ogólnousprawniającej, skierowanej na profilaktykę zespołów bólowych kręgosłupa, odbywały zabiegi masażu całego kręgosłupa oraz zabiegi z zakresu elektroterapii na kręgosłup szyjny i piersiowy.

 

Całe przedsięwzięcie wchodzi w zakres projektu naukowo-badawczego, dzięki któremu studenci KPSW odbywają staże krajowe, pogłębiające ich kompetencje zawodowe. Dzięki dużemu zaangażowaniu seniorek, zrealizowano także istotny cel projektu tj. sprawdzenie wpływu fizjoterapii na kondycję biologiczną seniorek oraz równie istotny cel - integracja tychże środowisk.

DSC_0002-001
DSC_0010-001
DSC_0018-001
DSC_0065-001
DSC_0072-001
DSC_0079-001
DSC_0083-001
DSC_0101-001
DSC_0119-001
DSC_0146-001