KOMUNIKAT - Liga CSa

KOMUNIKAT - Liga CS'a

„TAJNE PRZEZ POUFNE”

Do wszystkich drużyn startujących w rozgrywkach LIGI CS-a na KARKONOSKIEJ

 Proszę o wzięcie udziału w tej krótkiej ankiecie w sprawie eliminacji online do turnieju.

https://goo.gl/forms/wltQe51sgh6mSozH2