Listy studentów II roku zakwalifikowanych do projektu

Listy studentów II roku zakwalifikowanych do projektu

Szanowni studenci II roku studiów!

Uprzejmie informujemy, że wszystkie osoby, które zgłosiły deklarację przystąpienia do pozakonkursowego projektu o charakterze koncepcyjnym  pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
w ramach PO WER  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
                                                                                                  zostały zakwalifikowane.