Międzynarodowa konferencja Akademickie Centrum Koordynacyjne i Transfer Technologii w Euroregionie Nysa.

Międzynarodowa konferencja Akademickie Centrum Koordynacyjne i Transfer Technologii w Euroregionie Nysa.

W dniach 13-14 listopada 2013 roku, w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze, odbyła się międzynarodowa konferencja Akademickie Centrum Koordynacyjne i Transfer Technologii w Euroregionie Nysa. ACK powstało w1991 roku w celu koordynowania działalności pedagogicznej, naukowej i badawczej pracowników dydaktycznych i naukowych uczelni wyższych, które funkcjonują w rejonieczesko-niemiecko-polskiego obszaru pogranicza.Konferencja zrealizowana została we współpracy z jedyną uczelnią zrzeszoną w ACK po stronie czeskiej, Uniwersytetem Technicznym w Libercu.

Konferencję otworzył profesor Tomasz Winnicki, prorektor Karkonoskiej Wyższej Szkoły Wyższej wraz z prorektorem Uniwersytetu Technicznego w Libercu, dr Sonią Jandovą.  

W sesji plenarnej konferencji profesor Rainer Hampel z Wyższej Szkoły Zittau-Goerlitz opowiedział o swoich wieloletnich doświadczeniach związanych z przepływem technologii pomiędzy szkołą wyższą a przedsiębiorstwami z niemieckiej perspektywy.  Działania związane z transferem technologii na Politechnice Wrocławskiej zanalizował profesor Jan Koch, dyrektor Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej. Przedstawiciele Uniwersytetu Technicznego w Libercu: prorektor do spraw badań i rozwoju dr Pevel Nemecek, profesor Jiri Militky, dr Dana Kremenakova i dr Jana Drasarova przybliżyli uczestnikom zagadnienia transferu technologii z czeskiej perspektywy. Dotyczyły one głównie technologii związanych z tekstyliami, w których TUL jest niekwestionowanym liderem na terenie Euroregionu. W końcowej części sesji plenarnej profesor Tomasz Winnicki wystąpił z referatem, który wzbudził żywe zainteresowanie uczestników. Dotyczył on transferu technologii plazmowej metody utylizacji miejskich odpadów stałych ze Skandynawii do Jeleniej Góry.

W sesjach warsztatowych aktywnie uczestniczyli przedstawiciele uczelni euroregionalnych zrzeszonych w Akademickim Centrum Koordynacyjnym. Szczególnie licznie reprezentowany był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Informacji, Rozwoju i Turystyki w Jeleniej Górze. Wśród odbiorców imprezy znaleźli się przedstawiciele lokalnych instytucji i przedsiębiorstw zlokalizowanych w Jeleniej Górze, a także liczna grupa studentów z TUL i KPSW. W drugim dniu konferencji goście mieli okazję zwiedzić zakład „PMP Group” przy ulicy Fabrycznej w Jeleniej Górze, gdzie na własne oczy zobaczyli technologie produkcji maszyn papierniczych.

Na realizację konferencji organizatorzy otrzymali wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa (Program Polska-Czechy), dlatego uczestnictwo w konferencji było bezpłatne. Obecnie przygotowywana jest publikacja pokonferencyjna.

Międzynarodowa konferencja Akademickie Centrum Koordynacyjne
Międzynarodowa konferencja Akademickie Centrum Koordynacyjne
Międzynarodowa konferencja Akademickie Centrum Koordynacyjne
Międzynarodowa konferencja Akademickie Centrum Koordynacyjne
Międzynarodowa konferencja Akademickie Centrum Koordynacyjne
Międzynarodowa konferencja Akademickie Centrum Koordynacyjne
Międzynarodowa konferencja Akademickie Centrum Koordynacyjne
Międzynarodowa konferencja Akademickie Centrum Koordynacyjne
Międzynarodowa konferencja Akademickie Centrum Koordynacyjne
Międzynarodowa konferencja Akademickie Centrum Koordynacyjne
Międzynarodowa konferencja Akademickie Centrum Koordynacyjne
Międzynarodowa konferencja Akademickie Centrum Koordynacyjne