Międzynarodowe seminarium naukowe: Tolerancja a procesy międzykulturowej komunikacji. Fedora Sommera dzieło i życie dla tolerancji i literackiej suwerenności

Międzynarodowe seminarium naukowe: Tolerancja a procesy międzykulturowej komunikacji. Fedora Sommera dzieło i życie dla tolerancji i literackiej suwerenności

[Tolerance and Crossculture Communication. Fedor Sommer’s Work and Life for Tolerance and Literary Sovereignty]

[Toleranz und interkulturelle Kommunikation. Fedor Sommers Werk und Leben für Toleranz und literarische Souveränität]

W roku 2014 przypada 150. rocznica urodzin niemieckiego, jeleniogórskiego wybitnego humanisty, pisarza i pedagoga, Fedora Sommera. Ten znany i ceniony w przedwojennych Niemczech śląski literat i pedagog wsławił się przede wszystkim powieściami historycznymi o okresie reformacji i kontrreformacji, propagującymi wartości ekumenizmu i szeroko rozumianej tolerancji.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa wraz partnerami: Muzeum Miejskim Dom Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie, Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze i Międzynarodowym Instytutem Komunikologii w Waszyngtonie D.C. organizuje międzynarodowe seminarium naukowe poświęcone tematyce tolerancji i twórczości Fedora Sommera pod tytułem „Tolerancja a procesy międzykulturowej komunikacji.Fedora Sommera dzieło i życie dla tolerancji i literackiej suwerenności”, które odbędzie się w dniach 13 – 15 października 2014 roku na terenie campusu KPSW i w Muzeum Miejskim Dom Gerharta Hauptmanna.

Językiem organizowanego Seminarium jak i towarzyszącej publikacji pokonferencyjnej będzie angielski.

Na program seminarium składają się uroczyste otwarcie wystawy poświęconej pisarzowi F. Sommerowi w Muzeum Miejskim DGH połączone z wykładem inauguracyjnym oraz wystąpienia referentów i zasadzenie dębu Fedora Sommera na terenie kampusu KPSW. Na zakończenie planowana jest krótka podróż studyjna śladami dialogu kulturowego do miejsc związanych z działalnością i twórczością tego dolnośląskiego pedagoga i pisarza.   

Fedor Sommer Seminar JG 13-15_10_2014 program Fedor Sommer Seminar JG 13-15_10_2014 program» [ 226.21 kB ]
lFS JG 13-15 ist zaproszenie plakat lFS JG 13-15 ist zaproszenie plakat» [ 132.25 kB ]