Międzynarodowe szkolenie dla aktywnych - zapisy

Międzynarodowe szkolenie dla aktywnych - zapisy

Zapraszamy chętnych do zgłaszania się na szkolenie czesko-polsko-słowackie warsztaty
Mobility Academy for Local Leaders from local to International

 

 


Szkolenie składa się z 3 etapów:

1. 22-27 September 2015, Poland, Konstancin-Jeziorna
2. 25-29 November 2015, Slovakia
3. March/April 2016 Czech Republic

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 2 sierpnia 2015

Cel i tematyka:

Szkolenie przeznaczone jest dla zainteresowanych współpracą na szczeblu międzynarodowym a działających do tej pory lokalnie w swoich społecznościach. Osoby uczestniczące w szkoleniu, w mniejszych grupach, wspólnie zaplanują, zrealizują i podsumują projekty trójstronne dla młodzieży. Podczas wszystkich etapów będzie można liczyć na wsparcie trenerów.


Uczestnicy będą pochodzić  z 3 bliskich sobie językowo i kulturowo krajów: Polski, Słowacji i Czech. Mamy nadzieję, że będzie to pomocne dla osób początkujących, dla których bariera językowa bądź duże odległości do pokonania mogłyby być dodatkowymi trudnościami w realizacji pierwszych
projektów. Obowiązkowy jest udział we wszystkich 3 etapach szkolenia.

Wydarzenie skierowane jest do:

  • pracowników młodzieżowych i liderów młodzieżowych aktywnych na szczeblu lokalnym;
  • osób nie posiadających  dużego doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych;
  • osób zainteresowanych realizacją projektów międzynarodowych dla młodzieży;
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym; mających ukończone 18 lat.
  • Polska Narodowa Agencja dysponuje 10 miejscami dla uczestników z Polski.Warunki uczestnictwa:

  • Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.
  • Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.
  • Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.


Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Informacje na temat zgłoszenia na szkolenie, a także na inne szkolenia w ramach Programu Erasmus+ - Młodzież, podane są na stronie internetowej.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl