Nabór na zajęcia pod nazwą „Bawimy się po angielsku”

Nabór na zajęcia pod nazwą „Bawimy się po angielsku”

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na zajęcia pod nazwą „Bawimy się po angielsku” realizowane w ramach projektu „Akademia Młodego Studenta” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór skierowany jest do uczniów z klas pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze.

Będą to dodatkowe zajęcia języka angielskiego, które odbywać się będą raz w tygodniu przez 1 godzinę i realizowane będą przez 3 lata. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich KPSW w Jeleniej Górze na terenie SP nr 8 w Jeleniej Górze. Lekcje poszerzą wiedzę ogólną dzieci w zakresie języka obcego. Będą prowadzone w formie zabawy z  uwzględnieniem wielu pomocy dydaktycznych w formie gier, plansz oraz instrumentów muzycznych.  

Wniosek o udział w projekcie  podpisany przez rodzica/ opiekuna prawnego należy złożyć w sekretariacie SP nr 8 w Jeleniej Górze w terminie do 11 października 2018 r.

Regulamin rekrutacji „Bawimy się po angielsku”
 

instagram
instagram
instagram