Nasza delegacja w Zittau

Nasza delegacja w Zittau

W związku z planowanym projektem mającym na celu utworzenie sieci bibliotek naukowych w Euroregionie NYSA odbywają się regularne kontakty pomiędzy Biblioteką i Centrum Informacji Naukowej im. Juliusza Słowackiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze (KPSW) a  Biblioteką Szkoły Wyższej Zittau/Goerlitz.

27 stycznia 2015 roku po raz kolejny spotkali się przedstawiciele obu instytucji. Po poprzedniej wizycie delegacji z Zittau w Jeleniej Górze (31.07.2014), tym razem pracownicy polskiej uczelni wybrali się do Zittau. Byli wśród nich: dyrektor Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej mgr Kazimierz Stąpór, dr Józef Zaprucki z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KPSW oraz Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą KPSW mgr Kamila Biniek.

Na miejscu gości powitał Rektor Szkoły Wyższej Zittau-Goerlitz prof. dr. Friedrich Albrecht oraz Dyrektor Biblioteki Szkoły Wyższej, dr Falk Maiwald. W przemówieniu powitalnym Rektor uznał współpracę polsko-niemiecką za znaczącą szansę w rozwoju obu uczelni w obszarze przygranicznym i przypomniał o pozytywnych wynikach już zrealizowanych wspólnych projektów. Dr Maiwald przedstawił krótko zadania kierowanego przez niego Centrum Komunikacji i Informacji oraz omówił stan przygotowań do planowanego przez obie instytucje projektu.

W dalszej kolejności bibliotekarz pan Rolf Funke oprowadził odwiedzających po bibliotece i przedstawił najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania instytucji oraz jej zbiorów. Porównanie sposobu działania obu bibliotek i zauważenie istniejących różnic zainicjowało dyskusję na temat treści zaplanowanego projektu. Głównymi tematami rozmów były: znaczenie przedsięwzięcia jako projektu modelowego, zorientowanie na oczekiwania użytkowników biblioteki oraz trwałość produktów projektu. Omówiono nowe pomysły w zakresie kontynuacji i rozszerzenia współpracy, także poza już zaplanowanymi działaniami.

Na zakończenie przedstawiciele strony polskiej i niemieckiej zgodnie wyrazili zadowolenie z efektów konstruktywnej, przebiegającej w przyjaznej atmosferze narady oraz umówili się na kolejne spotkanie w Jeleniej Górze.

DSC07872
DSC07874