Wizyta „Schlesischer Kreis - Städte  und Gemeindetag”

Wizyta „Schlesischer Kreis - Städte und Gemeindetag”

W dniu 15 maja 2015 r na terenie kampusu KPSW odbyło się spotkanie z przedstawicielami niemieckiej organizacji zrzeszającej dawnych mieszkańców Dolnego Śląska - „Schlesischer Kreis- Städte und Gemeindetag” (w skrócie SKSG) zainicjowane przez dr. Józefa Zapruckiego. Myśl jaka przyświecała wizycie to porozumienie między kulturami.
W programie spotkania znalazły się między innymi: zwiedzanie uczelni, chwila zadumy przy tablicy pamiątkowej Fedora Sommera, zapoznanie się ze ścieżką dendrologiczno-filologiczną (nasz okazały kampus jak też wielojęzykowa ścieżka dendrologiczna zrobiły ogromne wrażenie na niemieckich gościach!) oraz sesja naukowa w auli Rektoratu poświęcona wyżej już zasygnalizowanej problematyce.
Sesję otworzył rektor uczelni, prof. dr hab. Henryk Gradkowski, zaś moderację poprowadził dr Józef Zaprucki. Wygłoszone, w języku niemieckim, referaty  naszych studentów germanistyki: Patrycji Dudek i Iwo Łaborewicza oraz pracowników zakładu filologii: dr. Stefana Ludwina oraz dr. Józefa Zapruckiego dotyczące aspektów śląskiego dziedzictwa kulturowego, wzbudziły żywe zainteresowanie ze strony gości. Studenci zaś mogli delektować się niezwykle ciekawym wykładem gościnnym dr Wernera Hachmeiera pt.:
Polen und Deutschland in der neuesten Geschichte – gegenseitige Vorurteile und Verständigungsarbeit“ [Polska i Niemcy w historii najnowszej – uprzedzenia i chęć porozumienia].

DSC_0049
DSC_0050
DSC_0052
DSC_0054
DSC_0056
DSC_0057
DSC_0058
DSC_0059
DSC_0061
DSC_0062
DSC_0069
DSC_0070
DSC_0074
DSC_0086
DSC_0087
DSC_0088
DSC_0092
DSC_0096
DSC_0099
DSC_0104
DSC_0112
DSC_0121
DSC_0122
DSC_0129
DSC_0130
DSC_0138
DSC_0140
DSC_0144
DSC_0145
DSC_0150
DSC_0155
DSC_0159
DSC_0160
DSC_0165
DSC_0168