Nowe kierunki i specjalności

Nowe kierunki i specjalności

W roku akademickim 2016/2017 czeka na studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze kilka nowości. Rozszerza się liczba dostępnych specjalności, jak i powstają nowe kierunki studiów. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Studia stacjonarne:

WNHiS, kierunek Pedagogika, specjalność:
TERAPIA PEDAGOGICZNA I WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Absolwenci posiadają kompetencje pozwalające zarówno na inicjowanie jak i planowanie działań w zakresie profilaktyki, diagnozy i korekcji zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci w okresie wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

szczegóły >>>

WPT, kierunek Wychowanie fizyczne, specjalność:
TRENER PERSONALNY

Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i bogatych w wiedzę oraz umiejętności trenerów, którzy podejmą pracę z indywidualnym klientem, z małymi grupami osób w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

szczegóły >>>

WPT, kierunek Wychowanie fizyczne, specjalność:
ANIMATOR CZASU WOLNEGO

Studia na tej specjalności mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie studenta do pobudzania różnych form aktywności w  czasie wolnym oraz planowania, programowania i organizacji imprez szkolnych, środowiskowych, eventów o charakterze rekreacyjnym. Absolwent uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne. Studia dają mu możliwość  zatrudnienia w instytucjach systemu oświaty, jak i organizacjach zajmujących się turystyką, sportem i szeroko pojętą  rekreacją.

szczegóły >>>

Studia podyplomowe:

WNHiS, kierunek: Zarządzanie jednostkami administracji publicznej

Studia te kierowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze średniego szczebla w szeroko rozumianej administracji: zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz jednostkach z nimi związanych, do których zaliczamy między innymi; szkoły, przedszkola czy instytucje kultury.

szczegóły >>>

WNHiS, kierunek: Wizerunek: kreowanie i zarządzanie w turystyce, oświacie, kulturze i samorządzie

Oferta studiów skierowana jest do osób zatrudnionych w branży turystycznej, oświacie i kulturze oraz wszystkich, którym zależy na poprawie wizerunku swojego miejsca pracy lub w kontaktach interpersonalnych. Dzieki tym studiom dowiesz się jak profesjonalnie tworzyć wizerunek i zarządzać nim, jak budować strategię public relations, promocji, posługiwać się narzędziami marketingu i komunikacji społecznej.

szczegóły >>>

WPT, kierunek: Odnowa biologiczna

Studia te kierowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia kierunków: medycznych oraz wychowania fizycznego, sportu, kosmetologii, turystyki i rekreacji. Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu odnowy biologicznej stosowanej w sporcie wyczynowym i amatorskim oraz w ośrodkach typu wellness & spa.

szczegóły >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pod linkiem poniżej, znajdą Państwo zasady rekrutacji do Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

przejdź >>>

Pełna lista kierunków i specjalności w KPSW

studia I stopnia >>>

studia podyplomowe i kursy >>>

studia I stopnia, zaoczne >>>

studia popołudniowe, 26+ >>>

tekst: Rafał Tomasik